Održiva poljoprivreda

Održiva poljoprivreda (sustainable agriculture) čiji naziv potiče od latinske reči sustinere (sus – ispod, tenere – držati) i označava održanje ili očuvanje tokom dužeg vremenskog perioda. Održiva poljoprivreda kao deo ukupnog održivog razvoja definisana je u Agendi 21, na konferenciji Ujedinjenih Nacija o održivoj sredini i razvoju (Rio de Ženeiru, 1992. god.): To je sistem proizvodnje koji objedinjuje ekološke i ekonomske elemente proizvodnje, brigu za zdravlje ljudi i pri tome uzima u obzir različitosti poljoprivrede i društvene zajednice. Prema tome:

Održiva poljoprivreda je način proizvodnje koji, posmatranu dužem vremenskom periodu, unapređuje kvalitet životne sredine i resurse na kojm se proizvodnja zasniva, zadovoljava čovekove potrebe za hranom i vlaknima, ima ekonomsku isplativost i unapređuje kvalitet života farmera i celokupnog društva.

Danas se smatra da održiva poljoprivreda niz načina proizvodnje koji imaju usklađene odnose poljoprivrede i ekosistema i prema Gold (1999.) obuhvata sve ekološke načine proizvodnje.

Zelena mreža Vojvodine podržava i promoviše održivu poljoprivredu:

  • Od 2004. organizuje Pijacu tradicionalne i organske proizvodnje “Moj salaš“
  • Od 2007. otvorena je prva prodavnica “Moj salaš“ po principima fair trade
  • Okuplja više od 60 poljoprivrednika iz organske proizvodnje i dobre poljoprivredne prakse
  • Promoviše dobru poljoprivrednu praksu, salaše i organsku proizvodnju na domaćim i međunarodnim sajmovima i festivalima
  • Edukuje poljoprivrednike – izdavač je Priručnika za razvoj poljoprivrede i salaša “Moj salaš“