Kriterijumi za zelene staze (CEEG)

Kriterijumi za zelene staze, usvojeni od strane međunarodne asocijacije za razvoj zelenih staza – Srednje i istočno evropske zelene staze (Central and Eastern European Greenways /CEEG/)

„Staze sa misijom“

Greenways, Zelené stezky, Zielone szlaki, Zöld Utak, Drumuri Verzi, Zelene staze, Зелёные тропы, Зелёные маршруты, Зелени кoридори, Grüne Hauptwege

 

A. Definicija zelenih staza /CEG/:

Zelene staze su multifunkcionalne staze za nemotorizovane korisnike koje su uobičajeno povezane sa zelenim koridorom, istorijskim trgovačkim rutama, rekama i prugama. Njima upravlja lokalno stanovništvo u cilju podsticanja održivog razvoja i zdravih životnih stilova. Zelene staze pružaju okvir za lokalne inicijative i projekte vezane za zaštitu i unapređenje prirode, zaštitu kulturnog nasleđa, održivi turizam i saobraćaj. Zelene staze planirane su da zadovolje potrebe kako lokalnog stanovništva tako i posetilaca i da obezbeđuju pozitivan doprinos lokalnoj ekonomiji.

 

B. Vrste zelenih staza /CEG/:

Postoji tri različite vrste zelenih staza u srednjoj i istočnoj Evropi:

  1. međugradske zelene staze
  2. lokalne zelene staze
  3. gradske zelene staze

 

C. Kriterijumi zelenih staza /CEG/:

Postoji dva nivoa kriterijuma: opšti (primenjivi na sve vrste zelenih staza) i specifični (primenjivi na specifično na pojedine vrste – međugradske, lokalne i gradske zelene staze).

 

a) OPŠTI KRITERIJUMI:

Zelene staze su signalizacijom obeležene staze koje karakteriše reč zelene staze (greenways) u nazivu staze kao i tema i logotip staze. Informacije o zelenoj stazi dostupne su u formi lifleta/mape/vodiča, veb stranice i informacionog sistema duž staze (info paneli, kiosci i dr.) Zelene staze zadovoljavaju bezbednosti kriterijum za bicikliste i pešake i razvijane su kontinualno upravljanjem glavnog koordinatora (menadžer staze, organizacija, instiutcija, lokalna saomuprava) u saradnji sa drugim partnerima. Zelena staza je deo postojećeg ili planiranog saobraćajnog master plana i/ili turističke mreže regiona i većih gradova i usklađena je sa javnim saobraćajnim sistemom.

 

b) SPECIFIČNI KRITERIJUMI:

 

i. MEČUGRADSKE ZELENE STAZE

Međugradske zelene staze povezuju države, regione i veće gradove. Glavni cilj međugradskih zelenih staza je održivi turizam (tipično biciklistički turizam). Međugradske zelene staze trebaju da ispune oba kriterijuma i infrastrukturni i funkcionalni.

Infrastrukturni kriterijumi:

a) Zelene staze povezuju prirodne i kulturne atrakcije, zanimljiva mesta i turističke atrakcije (mesta prirodne, kulturne, istorijske ili društvene vrednosti) na najmanje svakih 15 km;

b) postoji mesto odmora na odprilike svakih 20 km;

c) postoje mesta sa neophodnim turističkom infastrukturom, uglavnom smeštajnom i ugostiteljskom na svakih 30 km;

d) informacije o zelenoj stazi (lifleti, brošure, vodiči, mape, i dr.) dostupne su u informacionim centrima u susednim regijama;

e) Zelene staze se prostiru duž saobraćajem malo opterećenim putevima;

f) Na najmanje 90 odsto zelene staze postoji tvrd put koji omogućava upotrebu staze po bilo kojim vremenskim prilikama;

Funkcionalni kriterijumi:

a) postoji bar po jedan info panel u svakom naselju/gradu ili turističkoj atrakciji kroz koje prolazi zelena staza, na kojem možete saznati više od samom mestu i regionu;

b) postoji bar jedno mesto distribucije lokalnih proizvoda (prodavnica, radionica, galerija, i dr.);

c) postoji bar jedno mesto degustacije lokalne kuhinje (obroka ili pića) dostupnih duž zelene staze;

d) Zelene staze pružaju mogućnost da se vidi/poseti bar jedna lokalno zasnova inicijativa, zasnovana na lokalnoj zaštiti nasleđa/interpretaciji/razvoju;

e) Zelene staza prolazi kroz centre naselja, sela ili gradove, ili su centri lako uočljivi sa zelene staze (znakom obeležena, označena);

f) Bar jedan turistički proizvod je dostupan organizovanoj turističkoj ponudi lokalnog/regionalnog turističkih operatora.

 

ii. LOKALNE ZELENE STAZE

Lokalna zelena staza je kraća staza najčešće razvijena u ruralnim područjima. Glavni cilj ovakve zelene staze je jednodnevni ili vikend turizam, interpretacija prirode ili nasleđa i rekreacija. Često ih koriste pešaci, biciklisti, jahači i itd.

Kriterijumi:

a) Postoji bar jedan (ukoliko je staza kružna) ili dva (ukoliko nije kružna) info panela.

b) Postoji bar jednost mesto odmora i/ili fitnes mesto na zelenoj stazi

c) Zelena staza vodi od, do i kroz centre naselja ukoliko je to moguće

d) Početak lokalne zelene staze je blizu javnog prevoza ili je u pešačkoj razdaljini od javnog prevoza.

 

iii. GRADSKE ZELENE STAZE

Gradsku zelenu stazu koriste jednako pešaci, biciklisti, roleraši, ljudi u kolicima i izgrađene su duž reka, potoka, napuštenih železničkih pruga ili zelenih koridora u urbanim sredinama. Glavni cilj gradskih zelenih staza je bezbedna mobilnost, rekreacija i interpretacija nasleđa.

Kriterijumi:

a) Najmanje 90 odsto zelene staze je tvrde površine.

b) Zelena staza je saobraćajni koridor razvijen duž nezavisnih ruta koje se prostiru duž neupotrebljavanih komunikacijskih pravaca dostupnih nemotorizovanom lakom saobraćaju.

c) Uspon zelene staza, da li malog stepena ili ga nema, omogućava njenu upotrebu svim vrstama korisnika, uključujući i mobilno onesposobljene osobe.

d) Postoje bar jedan (ako je staza kružna) ili dva (ako nije kružna) info panela.

e) Postoji bar jedno mesto odmora i/ili fitnes mesto duž zelene staze.