Bački Monoštor

Bački Monoštor

Današnje naselje izgrađeno je tijekom XVIII stoljeća na ostacima čuvenog srednjovjekovnog grada Bodrog. Tada se naselje nalazilo neposredno na obali glavnog toka Dunava. U centru mjesta nalazi se katolička župna crkva svetih Petra i Pavla, izgrađena krajem XVIII stoljeća u stilu baroka. U njoj se nalazi prikaz Gospe Fatimske. Prvobitna pumpna stanica na nekadašnjem Francovom kanalu (Bački Monoštor-Bačko Gradište na Tisi) datira iz 1820. godine. Od tada radi i mjesno brodogradilište. Samo naselje nalazi se u srcu Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, koji je zakonski definiran 1982. godine.  Monoštorski rit  je prirodna nedjeljiva cjelina s Kopačkim ritom na desnoj obali Dunava i oduvijek je stanište ritskog jelena, srndaća, divlje svinje, lisice, kune, jazavca, orla štekavca, crne rode i drugih životinjskih vrsta. Ovi poplavni tereni predstavljaju idealno mrjestilište svih vrsta dunavske ribe.

Domaćinstvo Janje Šomođvarac
Pionirska 22
25272 Bački Monoštor
Tel..: +381 (0) 25 80 76 31

Domaćinstvo Siniše Maričića
Bezdanska 43
25272 Bački Monoštor
Tel.: +381 (0) 25 80 79 09

KAMPING CRVENOG KRSTA U BAČKOM MONOŠTORU
Rezervacije: Crveni krst Sombor
Apatinski put 19
25000 Sombor
Tel.: +381 (0) 25 43 14 30
Fax.: +381 (0) 25 22 737
E-mail ckso@eunet.rs
Kamping: Kanalska BB
Bački Monoštor
Tel.: +381 (0) 25 80 73 03

www.backimonostor.rs

Servisi za bicikle u Bačkom Monoštoru

Dragan Benić,
Bački Monoštor, Oslobođenja 43,
Tel.:+381 (0) 25 80 74 46

Marin Vakoš,
Bački Monoštor, Oslodođenja 35,
Tel.: +381 (0) 25 80 74 55

Zoran Parčetić,
Bački Monoštor, Dunavska 89,
Tel.:+381 (0) 25 80 72 98