Park prirode Kopački rit

Kopački rit
Kopački ritPark Prirode Kopački rit Park Prirode Kopački rit

Poplavno područje na sjeveroistoku Hrvatske u kutu što ga čine Drava i Dunav. Jedno je od najvećih fluvijalno močvarnih nizina u Europi i rasprostire se na 23 000 ha. U ritu je zabilježeno 285 vrsta ptica među kojima i ugrožene europske vrste kao npr. orao štekavac, crna roda i stepski sokol. Nerijetko se u ritu mogu vidjeti mnogobrojna krda jelena, divlje svinje i vidre.


Javna ustanova Park Prirode „Kopački rit“
Petefi Šandora 35
31327 Bilje
Tel.: +385 (0) 31 75 08 85
Mob.: +385 (0) 99 51 02 20

E-mail:prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr

www.pp-kopacki-rit.hr