Suza/Sokolovac/Mirkovac

Baranjske pustare

SuzaSuza

Tipično naselje pod lesnom zaravni s vinogradarstvom kao glavnom privrednom djelatnošću lokalnog stanovništva. Vinski podrumi su ukopavani u nanose lesa, što daje posebne enološke karakteristike domaćim sortama vina, ali i poseban izgled samog mjesta. Suza je u sastavu glasovitih turističkih Vinskih staza Baranje.

MirkovacSokolovac i Mirkovac

Dva susjedna poljoprivredna dobra u sastavu kompleksa Beljskih pustara. Nastala u periodu kada se obrada zemlje zasnivala na pretežno manualnom radu, što je zahtijevalo potrebu izgradnje naselja za radnu snagu, kao i neophodnih gospodarskih zgrada. Pojačanim korištenjem mehanizacije u poljoprivredi, ove pustare ostaju bez većine stanovnika. Danas one predstavljaju spomenike gospodarske arhitekture koji iščekuju turističku valorizaciju.

LJUDEVIT KOLAR
Maršala Tita 96e
Suza
Tel.: +385 (0) 31 73 31 84
E-mail ljudevit.kolar@os.t-com.hr