Zašto organska poljoprivreda?

pdf
Zašto organska poljoprivreda?

Brošura „Zašto organska poljoprivreda?“ nastala je kao rezultat kampanje za promociju organske poljoprivrede „Dobro za tebe, dobro za prirodu!“. Kampanju je podržala Uprava za privredu Grada Novog Sada i Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ).

Size: 783 Kb