Udruženje građana "ŽAD" Zrenjanin


Udruženje građana  "Žad" је nevladino, neprofitno, nestranačko, multietničko, multikulturalno i dobrovoljno uduženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima osnaživanja položaja žena, unapređenja međusobne komunikacije, razmene znanja, podsticanja ženskog aktivizma i preduzetništva, kao i saradnje na projektima od društvenog značaja i humanitarnog karaktera (briga o starijim licima, saradnja sa mladima i razvoj potencijala mladih i njihovog položaja u društvu, zaštita životne sredine ), izgradnje građanskog društva, razvijanja društvene, kulturne, sportske, ekološke i akademske svesti.

Ciljevi delovanja Udruženja su: unapređenje i zaštita životne ravnopravnog položaja i moralnog integriteta žena u porodici i društvu uopšte; smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje kvaliteta života i životnog standard građana; suzbijanje diskriminacije, netolerancije i svih vidova nasilja i prevencija njihovog ; promocija i podsticanje solidarnosti i humanosti i prevencija socijalnog;  promocija i razvoj volonterizma i aktivizma i značaja istih za društvo; promocija zdravih i bezbednih stilova života, sporta, rekreacije i zdrave i pravilne ishrane; promocija održivog razvoja i podizanje ekološke svesti kroz razvoj ekološkog obrazovanja; promocija kulture, umetnosti, nauke,  zanata i razvoj preduzetništva.


 

Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

0

Your Cart