Udruženje žena "Banaćanke-Torak"


UDRUŽENJE ŽENA "BANAĆANKE TORAK"
Asociația femeilor "BĂNĂTENELE - TORAC"
 Adresa: Trg slobode bb, 23232 Torak
 Telefon: 063/1951164 | 063/7148552
 Email: banacanketorak@yahoo.com 
 FB: banacanketorak

Udruženje   žena   „Banaćanke   -   Torak“   je   nevladino,   neprofitno   udruženje,   osnovano   na  neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja i razvijanja nacionalne tradicije i vrednosti lokalne zajednice u svrhu   promocije kulture,  tradicije   i običaja ovoga  kraja   kroz turizam   i   privlačenje   zainteresovanih   subjekata   za   razvoj   i   održanje   ruralne   sredine,   kao   i zalaganje za bolji položaj žena u tim sredinama.

Članice udruženja  se u svom radu zalažu za stvaranje uslova koji bi omogućili bolji život građanima, da se očuva i razvije tradicija kao posebna vrednost lokalne zajednice. Radom udruženja žene žele da se oplemeni i  unapredi život u seoskim sredinama.

Svrha delovanja udruženja žena „Banaćanke -  Torak“ je pre svega u očuvanju, negovanju i promovisanju tradicije, običaja i kulture lokaliteta sela Torak i građana srpske  i rumunske  nacije  koji  tu žive.  U naselju  Torak je  većinsko stanovništvo  rumunske nacionalnosti i kroz sve oblasti kulturnog, društvenog i svakodnevnog života isprepliću se srpski i rumunski jezik.

Svrha delovanja i rada članica udruženja je usmerena i na razmenu iskustava sa sličnim organizacijama iz regiona i šire. Jedan od ciljeva udruženja je da se bavi humanitarnim radom, kao i organizovanjem edukacija i radionica u cilju očuvanja starih zanata i rukotvorina, postavljanja izložbi u cilju promovisanja lokalne zajednice uz privlačenje turista i potencijalnih donatora.

Članice udruženja se posebno zalažu za zaštitu jela iz „BAKINE  KUHINjE“ posebno dva rumunska nacionalna kulinarska specijaliteta kolak i kolešei (colac i colăcei) i podizanja stepena  kvaliteta života, vidljivosti i osnaživanja seoskih žena. Pored gore navedenog ciljevi ovog udruženja su usmereni ka:

 • osmišljavanju autentičnih, kvalitetnih i korisnih „suvenira“ sa ekološkim odlikama, kojiće biti prihvaćeni od potrošača u zemlji i inostranstvu te time doprineti unapređenju ukupneturističke ponude
 • Humanitarnom rad i   organizovanju   izrade,   prodaje   i   plasmana   domaće   radinostipoljoprivrednih proizvoda sa individualnih poljoprivrednih gazdinstava
 • Zalaganje za razumevnje pojma rodne ravnopravnosti i javno zastupanje istog
 • Radu na sprečavanju nasilja u porodici (preventivno i edukativno delovanje)
 • Posvećivanju pažnje zdravstveno edukativnim programima očuvanja zdravlja žena
 • Sportsko – rekreativnim aktivnostimaUdruženje zvanično postoji od decembra 2013 od kada je registrovano u APR-u RS. Članstvo jemalo, ima nas 13 članica, ali trenutno je 7-8 aktivnih.

Sva ženska udruženja, pa tako i naše udruženje, funkcioniše po principu učešća, gostovanja na raznim manifestacijama, kako na teritoriji naše Opštine, tako i u drugim mestima, a imale smo gostovanja i u susednoj Republici Rumuniji. Posećujemo u toku godine veći broj manifestacija, čiji su organizatori takođe članice ženskih udruženja ili aktiva. Neke od manifestacija su takmičarkog karaktera, a na nekima se samo promoviše tradicija i kultura, običaji naroda koji žive na određenoj teritoriji. Pomenućemo neke manifestacije na kojima smo učestvovale:

 • Pitijada;  Međa
 • Paoska torba i štrudlijada; Orlovat
 • Višnjijada; Ovča
 • Banatska testijada; Srpski Itebej
 • Pogačijada; Banatsko Karađorđevo
 • Kuglofijada; Aleksandrovo
 • Tortijada; Banatski Dvor
 • Festival palačinki; Hetin
 • Dani kukuruza; Torda
 • Roštiljada; Ravni Topolovac
 • Banatski hleb, Banatsko Novo Selo
 • Dani jabuke; Jaša Tomić
 • Festival dunje I jesenjih plodova, Vladimirovac
 • Pitijada, Žitište
 • Šljiva – hrana za dušu I telo, Idvor
 • Izložba narodne nošnje; Uzdin
 • Etno izložba; Sečanj
 • Etno izložba; Jankov Most
 • “Karađorđevačka prela” – etno bazar; Banatsko Karađorđevo
 • “Zlatne niti”; Vrnjačka banja – međunarodna manifestacija

Neretko, sa nabrojanih manifestacija se članice udruženja vraćaju sa osvojenim peharima, o čemu svedoči veliki broj složenih i čuvanih pehara, diploma i zahvalnica u arhivi udruženja.

Veoma dobru saradnju udruženje ima sa KPZ Opštine Žitište i TO Opštine Žitište, pa se unazad nekoliko godina odazivamo pozivu za uređenje štandova u okviru etno sela, kao deo programa letnje manifestacije “Pile fest”, tradicionalnog festivala folklora veteran “Spomenar”,   obeležavanja   dana   Opštine   i   mnogim   drugim.   U   organizaciji   KPZ   I Komisije za rodnu ravnopravnost SO Žitište realizuje se obeležavanje “Međunarodnog dana seoskih žena ” 15 oktobar na teritoriji Opšine,  a povodom istog datuma Zavod zaravnopravnost polova  i  Pokrajinska vlada  je  do sada uvek   određivala drugi grad  ili opštinu - domaćina u Vojvodini za doček oko 170 ženskih organizacija iz cele Vojvodine. Taj dan je u Vojvodini poznatiji kao “Sajam ženskog stvaralaštva” podeljen na nekoliko tematskih celina.

U organizaciji Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodine učestovale smo nekoliko godina u manifestaciji “Noć muzeja ” na zadatu temu. Do sada smo imale čast gostovati u susednoj R. Rumuniji – u Skalazu, Temišvaru i Berini.

Jedna od aktivnosti kojom se udruženje bavi jeste humanitarni rad, pa smo i   u ovom delu sa  više   akcija  dale   svoj  doprinos.  Naše  članice  su  bile  inicijatori   prikupljanja pomoći, uz podršku Saveta MZ Torak, za područja koja su bila uništena poplavama u maju 2014 godine.

Dobru saradnju imamo i sa Sportskim Savezom Opštine Žitište, pa tako već nekoliko godina učestvujemo na rekreativnom takmičenju poznatom pod nazivom “Pikado ženska liga”.

Unazad dve godine smo pomogle organizaciju izložbe u znak obeležavanja dana rumunske bluze u Torku.

Aktivnosti udruženja se uglavnom realizuju po planu i programu za tekuću godinu, a u zavisnosti   od   mogućnosti   i   slobodnog   vremena   članica.   Uključujemo   se   u   rad   sa predškolskom i školskom decom, putem lepih radionica u kojima deca od nas mogu ponešto da nauče, da se zabave i tako uče o običajima, kulturi i tradiciji koju če čuvati i prenositi  dalje. To svedoči da imamo izuzetno dobru komunikaciju sa predškolskom ustanovom i osnovnom školom. U   udruženju   postoji   lice   koje   prati   konkurse   na   koje   možemo   aplicirati   predlogom projekta.   Za   nekoliko   godina   rada   imamo   veliki   broj   realizovanih   projekta   koji   su finansirani sredstvima Pokrajinske Vlade, a nisu usmereni samo za organizaciju naše manifestacije “Tajne bakine kuhinje”, nego i projekti koji su usmereni na temu rodne ravnopravnosti,   pojma   diskriminacije,   nasilja   nad   ženama   –   posebno   u   porodici, osnaživanje seoske žene uopšte, njenom položaju, sa osvrtom na  žensko zdravlje.

Posebno smo ponosne na publikaciju koju smo izdale početkom 2017 godine, koju smo same   osmislile,   napisale,   sve   radnje   ispratile   fotografijama,   u   želji   da   promovišemo međunacionalnu toleranciju, i to na dva jezika; srpskom i rumunskom. Publikacija je izdata pod nazivom “Torak – kultura i tradicija iz ženskog ugla”. Od skorijeg   vremena   smo u   našem Statutu   registrovale  još jednu  aktivnost,  a to   je priprema   i   posluženje   keteringa   –   slatkih   i   slanih   delicija,     specijaliteta   u   retro  i modernom stilu, u cilju promovisanja domaćeg proizvoda i jačanja ženskih organizacija u smislu budućeg samoodržanja i postojanja, kao i želje da ženu prikažemo kao važan stub porodice.


Prikazani svi od ukupno 16 rezultata

0

Your Cart