Edukacija i radionice

U okviru Zelene mreže Vojvodine osnovan je vaninstitucionalni Edukativni centar za multifunkcionalnu organsku poljoprivredu i ruralni razvoj. Edukacije obuhvata oblasti zaštite životne sredine i poljoprivredu.

Tu su uključeni:

 • ekološki sistemi poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana (dobra poljoprivredna praksa, integralna proizvodnja, organska proizvodnja, tradicionalna proizvodnja i dr) i multifunkcionalnost
 • održivi ruralni razvoj:
 1. čuvanje biodverziteta u ruralnom predelu
 2. revitalizacija javnih prostora u turističke svrhe u ruralnim područjima
 3. model organizovanja specifičnih pijaca
 4. model za autentičnu suvenirsku ponudu
 5. model razvoja zelenih staza
 6. model razvoja ruralnog turizma sa različitim uslugama
 7. dobra higijenska i dobra sanitarna praksa
 8. obnovljivi izvori energije u poljoprivredi i selu
 9. osnove dobrog i zdravog kuvanja

U okvira programa „Edukacija plus“ Zelena mreže Vojvodine organizovaće viši stepen edukacije za multifunkcionalnu organsku poljoprivredu. O ovom i održavanju drugih edukativnih programa bićete dodatno informisani. Zelena mreža Vojvodine je u procesu razvoja programa edukacije na daljinu.

*  *  *  *  *  *  *  *

Zelena mreža Vojvodine od početka svog delovanja organizuje edukacije i radionice o nizu tema koja obuhvataju održivi i ruralni razvoj, održivu poljoprivredu, uređenje javnih prostor, izradu suvenira, zelene staze, obnovljive izvore energija i dr.

Edukaciju poljoprivrednih proizvođača za razvoj multifunkcionalne poljoprivrede i sela održavana je više puta od 2003. godine. Edukaciju je pohađalo više 100 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Vojvodine.

Zelena mreža Vojvodine akreditovana je organizacija za rukovođenje radionicama Placemaking (radionice za revitalizaciju javnih prostora), razvijene od strane njujorške organizacije Project for Public Spaces (www.pps.org) od 2004. godine. Od tada održano je velik broj Placemaking radionica širom Republike Srbije.

Zelena mreža Vojvodine, takođe, organizuje radionice za uređenje zelenih staza. Pored velikog broja održanih radionica, ZMV je rukovodila implementacijom Zelenih staza Via Pacis Pannoniae/Panonski put mira između gradova Sombora i Osijeka u Republici Hrvatskoj kao i uređenjem Zelenih staza Čeneja koja povezuje salaše čenejskog atara.

Radionice Šta je suvenir? Kako odabrati suvenir? održavane su velik broj puta širom Republike Srbije. Ovaj tip radionica namenjene su kreiranju suvenira kao dela turističke ponude, takođe obuhvataju i tipologiju suvenira, najvažnije faktore za autentičan i kvalitetan suvenir, važnost domaće radinosti, usluge, izgleda, pakovanja i mesta prodaje kao i probleme i dobre primere suvenira iz zemlje i inostranstva.

Pored toga, radni tim ZMV za pejzažnu arhitekturu vrši projektovanje i planiranje u pejzažnoj arhitekturi (umetničko oblikovanje okućnica, vrtova, terasa, privatnih, poslovnih i javnih zelenih prostora), podizanje i održavanje zelenih prostora, biodekoracija, konsalting iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture.