Činjenice o Zelenoj mreži Vojvodine i pijaci „Moj salaš“:

1 1

 

  • Zelena Mreža Vojvodine je od 2010. do 2015. sarađivala je sa Gradom Novim Sadom na programima koji se tiču promovisanja organske poljoprivrede
  • 2010 je započeta saradnja sa Gradom na kampanji za potrošače pod sloganom „Organska proizvodnja – Dobra za tebe, dobra za prirodu!“ koju je podržao GIZ (tadašnji GTZ). Kampanja se odvijala na pijaci „Moj salaš“
  • 2011- 2012 – saradnja u kreiranju i sporovođenju Akcionog programa za proširivanje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za organsku proizvodnju; svi prijavljeni proizvođači prolaze kroz neformalnu stručnu edukaciju i prodaju proizvode na pijaci „Moj salaš“.

 

 

Tada je ZMV dobila 2 tendera i to 2011. I 2012. koji su nosili naslov “ OSNOVNI I VIŠI STEPEN OBUKE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOČAČA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA.

Ti programi NIKADA nisu uključivali finansiranje pijace „Moj salaš“.
Grad je kroz poseban program namenjen manifestacijama finasirao pijacu „Moj salaš“.

  • 2013-2014 – Novi poljoprivredni proizvođači iz Akcionog programa Grada Novog Sada su uključeni u prodaju svojih proizvoda na pijaci „Moj salaš“ i pohađali su sve edukacije, koje je ZMV organizovala u sklopu prekograničnog IPA projekta PANNONIA ORGANICA.
  • 2014.godine Grad Novi Sad dodeljuje Sportskom i poslovnom centru Vojvodina prostor oko popularnog SPENS i odobrava naplatu korišćenja javnog prostora. Obaveštenje o tome je dato dan uoči započinjanja svečane ,desetogodišnje sezone pijace.

U toku deset godina postojanja suočavali smo se sa mnogim izazovima koje smo prevazilazili.

Jedan od velikih izazova u organskoj proizvodnji, a ujedno i opasnost je, da mnogi misle kako je upravo sintagma „organska poljoprivreda“ danas, žargonom rečeno „in“ i da je to nova oblast za sticanje političkih poena i novca, ali i mesto za „muljanje“.

Organska proizvodnja je u početku okupljala mahom entuzijaste i zaljubljenike, ali sada prolazimo kroz dečije bolesti koje je EU ostavila davno iza sebe. Da li ćemo mi u Srbiji smoći snage da ozdravimo od tih bolesti tek predstoji da se vidi.

Ono za šta će se Zelena mreža Vojvodine zalagati i dalje , jeste pronalaženje najboljih modela i primenjivanje najboljih praksi za razvoj i opstanak ruralne sredine u Vojvodini.

ZELENA MREŽA VOJVODINE

Zelena mreža Vojvodine promoviše održivu poljoprivredu i ruralni razvoj u Vojvodini

„Moj salaš“ je marketinški koncept Zelene mreže Vojvodine koji nudi široku ponudu svežih i prerađenih proizvoda iz organske i tradicionalne poljoprivredne proizvodnje.

Pijaca „Moj salaš“ (2004 -2015) koja nosi isti naziv kao naš marketinški koncept , u letnjim mesecima, od juna do septembra nudi te proizvode.
Zelena mreža Vojvodine je pomogla Milici Popović da 2007.godine otvori prodavnicu pod istim imenom koja tokom cele godine nudi lokalne proizvode. To je bila prva prodavnica takve vrste u Novom Sadu. ZMV nema nikakvog učešća u dobiti te prodavnice.

  • Zelena mreža Vojvodine promoviše principe FAIR TRADE i svojim programima pomaže malim poljoprivrednim gazdinstvima
  • Zelena mreža Vojvodine se zalaže za sigurnost hrane kao jedan od proiriteta zbog zdravlja naših građana
  • Zelena mreža Vojvodine se zalaže za sve one proizvodnje koje doprinose umanjenju klimatskih promena
  • Zelena mreža Vojvodine organizuje neformalno obrazovanje za farmere preko modela „Od edukacije do tržišta“