Dodela nagrade Matice srpske „ Profesora Lazara Stojkovića“

Dodela nagrade Matice srpske „ Profesora Lazara Stojkovića“

Odeljenje za prirodne nauke Matice srpske je u petak 22. marta 2013. godine dodelilo nagradu „Profesora Lazara Stojkovića“ za 2012. godinu za dosadašnji naučnoistraživački rad Dr Srđanu Šeremešiću i Dr Čorđu Krstiću sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada.

 

Dr Srđan Šeremešić, koji je član Upravnog odbora Zelene mreže Vojvodine dao je svoj doprinos naučnoistraživačkom radu iz oblasti agroekologije i opšteg ratarstva, a svoj rad posvetio je i organskoj poljoprivredi.

Nagrada „ Profesora Lazara Stojkovića“ dodeljuje se u znak sećanja na dugogodišnjeg predsednika i dobrotvora Matice srpske, osnivača i prvog dekana Poljoprivrednog fakulteta i rektora Novosadskog univerziteta. Nagrada se uručuje svake treće godine.