Projekt za izgradnju i obnovu Javnih mesta

U prostorijama navladine organizacija ARCI u Novom Sadu, 31. marta 2003. godine, u organizaciji Zelene mreže Vojvodine prezentovana je neprofitna organizacija iz New York-a „Project for Public Spaces“ (www.pps.org). Ovu organizaciju ekspereta iz pejzažnog dizajna, arhitekture, urbanog planiranja,.. predstavljali su potpredsednici, Stephen C. Davies i Philip C. Myrick. Oni su okupljenim zastupnicima nevladinih organizacija, pokrajinske i lokalne vlasti, arhitektima, novinarima i vajarima prezentovali svoju osnovnu misiju, inicijative i pristup izgradnji i održavanju javnih mesta. 

Organizacija PPS radi u SAD i drugde od 1975. godine i do sada je učestvovala u uređenju (u saradnji sa lokalnim stanovnistvom) preko 1000 projekata (trgovi, pijace, javne zgrade, autobuska stajališta i dr.); pomažući stanovništvu izgradnju javnih mesta u vitalna mesta za zajednicu. 

Principi rada ove organizacije baštine se na dvadesetosmogodišnjem iskustvu i na prinicipima zasnovih u radu Williama H. Whyte, „Street Life Project“. 

Nakon deset godina rada u Českoj Republici (u Pragu i drugde) PPS namerava da svoj projekat proširi i na teritoriju naše zemlje. 

Na sastanku u Novom Sadu Zelena mreža Vojvodine i organizacija Projekt za javna mesta dogovorili su organizavanje sledećeg preliminarnog sastanka na kom će biti pozvane sve zainteresovane organizacije, lokalne i pokrajinske vlasti i na kojem će se utvrditi sledeći koraci na ostvarivanju projekta i otpočeti sa projektima. 

 

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/23/56/Projekt-za-izgradnju-i-obnovu-Javnih-mesta.html.