Na protestu u Crvenki najavljen bojkot proizvoda firmi Panon, Vital i Carnex

Ekološki pokret Vrbasa u saradnji sa partnerskim udruženjima i školama iz opština Bečej, Srbobran, Vrbas i Kula, organizovao je prvog dana proleća, snežnog 20.marta 2009. godine sa početkom u 12 časova protestnu manifestaciju protiv zagađivanja Velikog bačkog kanala, ispred glavne kapije špiritane Panon u Crvenki.

Najavljujući bojkot proizvoda firmi koji zagađuju kanal (Panon, Vital i Carnex), predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa Ratko Čurđevac je istakao: „Razlog javnog pritiska upravo na ovu firmu njihovo je kontinuirano višegodišnje bahato ponašanje prema životnoj sredini, koje za posledicu ima njenu krajnju degradaciju. Panon iz Crvenke, poput Vitala iz Vrbasa, ne pokazuje nikakav interes za ugradnju prečistača svojih otpadnih voda, uređenje njihovih taložnih kaseta sa alkoholnom džibrom i sprečavanje širenja užasnog smrada sa istih.

Neprerađene otpadne vode Panona ulivaju se u lateralni kanal I-64, tzv Begejac, koji se od Crvenke pruža paralelno duž Velikog bačkog kanala i koji se ispod vrbaske prevodnice u njega i uliva. Stoga ova firma direktno ugrožava kvalitet vode kanala, a onda i kvalitet prirode i života ljudi u nizvodnim naseljima sve do Bečeja. Ogroman štetan doprinos daju resorne državne institucije koje decenijama tolerišu ovako ponašanje zagađivača i time preuzimaju jednaku odgovornost za ekološki i zdravstveni egzodus građana u našem regionu. Zato i ne čudi činjenici da: NIKADA NIKO NIJE KAŽNjEN ZA ZAGAČIVANjE NAJZAGAČENIJEG VODOTOKA U EVROPI!“

Manifestacija je podržana od lokalnih samouprava Bečeja, Srbobrana i Vrbasa, te Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, kao i članova Zelene mreže Vojvodine koji su se pridružili protestu.