Poziv na solidarnost – „STOP SPALIONICI OTPADA

„Obaveštavamo ovim putem sve građane Srbije da je predsednik opštine Apatin Živorad Smiljanić potipisao ugovor sa mađarskom firmom EU Logistic 2005 i porodičnom firmom D.O.O. „Daning“ iz Novog Sada o gradnji spalionice sekundarnog otpada u zoni Robno transpotnog centra, uz sam Dunav, uz granicu sa Specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“ koje je u nominaciji za Ramsarsku listu.Spalionica sa velikom halom na prostoru od 100 hektara je svega kilometar udaljena od samog naseljenog mesta Apatin. Spalionica bi prerađivala desetine tona otpada na sat te je jasno koje količine otpada treba brodovima da doplove iz Austrije i Mađarske, da bi se u Apatinu spaljivale.U mađarskim gradovima Baja i Kaloča permanentni su proteseti mađarskih građana zbog namere da se izgrade identične spalionice. Mađarska televizija beleži ove proteste.

Ekolozi upozoravaju da se gradnja spalionice otpada u maju ove godine sprečena u neposrednoj blizini Zagreba, na pritisak građana, iako je gradsko rukovodstvo već bilo donelo odluku.Ekolozi navode da su u Americi sve spalionice zatvorene a poslednja pre 17 godina jer su štetne za zdravlje ljudi i ukupnu životnu sredinu. U Japanu je zatvoreno na stotine spalionica. U Francuskoj tri, jer je otkriveno da u kravljem mleku na farmama blizu spalionica, ima dioksina. Razvijene zemlje se okreću reciklaži, koja je zdravija i ekonomičnija.Priča da će akumalucija proizvodnjom struje od otpada duplo povećati apatinski budžet je tanka u odnosu na zdravlje ljudi u Apatinu ali i regionu. Odborničkom većinom ugovor o pravljenju spalionice je potpisan a javnost prezentovano da će se primenjivati austrijska LTC tehnologija, od koje navodne nema štetnih otrova u vazduhu. Pitamo se može li se spaliti tone otpada bez ijedne čestice u vazduhu.Očekujemo da ministarstvo za ekologiju i energetiku, koja treba da daju saglasnost, dobro prouče posledice koje mogu imati građani ove zemlje. Studija procene uticaja na životnu sredinu još nije urađena. Zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada se protivi menjanju granica Specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“.

ekološki POKRET „PLAVI DUNAV“ IZ APATINA

udruženje ekoloških NOVINARA „EKO VEST“

VOJVOČANSKA ZELENA INICIJATIVA

ZELENA MREŽA VOJVODINE