Prema zajedničkoj viziji upravljanja rekom Savom

Ogromna je važnost reke Save i njenih plavnih područja za očuvanje biološke raznolikosti istaknuto je na međunarodnoj IUCN-konferenciji „Prema zajedničkoj viziji upravljanja rekom Savom“ koja se održala 4. i 5. novembra 2009. godine u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Predstavnici vlada zemalja kroz koju reka Sava prolazi, zajedno sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama na konferenciji […]

Ceo tekst

Žalba protiv kompleksa za reciklažu guma na granicima Gornjeg podunavlja

Žalba protiv Rešenja načelnika odeljenja za inspekcijske poslove kojim se određuje Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje i rada poslovnog kompleksa za reciklažu guma Acitvex AD nosioca projekta MSC Group HGmbH, 1170 Wien Rupertusplatz 1/3 Austria ATV 14542805 u Robno-transportnom centru u Apatinu (u daljem tekstu Projekta)  Pozivamo se na Pravo na […]

Ceo tekst

Dunavski regionalni projekat UNDP/GEF

  Dunavski regionalni projekat (Danube Regional Project) je jedna od tri komponente 95 miliona dolara obimnog projekta GEF Strateško partnerstvo za redukciju nutrijenata u Dunavu / Crnom moru  Strateško partnerstvo GEF (Global Environmental Facility) nastalo je kao rezultat saradnje Svetske banke, Programa za razvoj UN (UNDP), Programa za zaštitu životne sredine UN (UNEP), kao i […]

Ceo tekst

Revitalizacija Velikog kanala – DTD i priprema uvođenja savremenog postrojenja za obradu otpadnih voda za gradove i industrije na području Bačke

  Projekat revitalizacije Velikog bačkog kanala u opštinama Kula i Vrbas, koji se odvija u saradnji sa Norveškim institutom za istraživanje voda predstavlja pripremu za uvođenje savremenih postrojenja za obradu otpadnih voda u cilju redukcije zagađenja  Dosadašnji rezultati projekta „Revitalizacija Velikog kanala -DTD i priprema uvođenja savremenog postrojenja za obradu otpadnih voda za gradove i […]

Ceo tekst

Ima li odgovornih za pomor ribe?

  Slučaj ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda koje je izazvalo pomor riba i drugog živog sveta u Specijalnom rezervatu prirode «Gornje Podunavlje» još jednom je ukazao na nepostojanje mehanizama de se ovakvi slučajevi sankcionišu.  Pomor koji se desio sredinom avgusta ove godine u Specijalnom rezervatu prirode «Gornje Podunavlje», izazvan ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda, ponovo je otvorio […]

Ceo tekst