Potpisana Deklaracija o zaštiti srednjeg toka Dunava

 

Saradnja nevladinih organizacija iz Hrvatske i Srbije i Crne Gore na području Gornjeg podunavlja rezultovala je potpisivanjem Deklaracije o zaštiti srednjeg toka Dunava u Osijeku, koja će biti dostavljena Evropskoj komisiji i vladama obe države. 

Cilj Deklaracije je zaštita Dunava od svih oblika onečišćenja u dve države, a nastala je kao rezultat svesti da se samo zajednički može sačuvati reka koja trpi zagađenja od industrija, urbanih sredina, poljoprivrede, brodova koji ispuštaju otpad u ovom delu Dunava, nesavesnih pojedinaca i dr, dok se vlasti u takvim slučajevima često pasivno ponašaju. 

Potpisivanju Deklaracije su, osim predstavnika ekoloških udruženja među kojima su Osiječki zeleni, ekološki pokret „Plavi Dunav“ iz Apatina i ribolovačkih udruženja iz čitave regije, prisustvovali i mediji koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, kao i  predstavnici Javnih preduzeća koja koriste resurse na ovom području („Vojvodinašume“, „Hrvatske šume“ i „Hrvatske vode“). Oni su izrazili zadovoljstvo što je pokrenuta zajednička prekogranična inicijativa u zaštiti Dunava te najavili aktivnije uključenje u slične projekte. 

U Deklaraciji se, između ostalog, navodi: 

Budući da: 

 

  • je Dunav reka koja spaja narode srednje i jugoistočne Evrope;  
  • je upravljanje Dunavom osnova za ekološko, ekonomsko i socijalno stanje u regiji; 
  • od stanja vodenog resursa reke Dunav zavisi bogatstvo biodiverziteta Podunavlja;  
  • je srednji tok Dunava neprocenjiva vrednost kao najveće i najvažnije mrestilište slatkovodne ribe u Evropi;  
  • Dunav ima sve veću važnost u transportnom i turističkom smislu u procesu pristupanja zemalja u regiji Evropskoj Uniji;  
  • svaka devastacija Dunava utiče i na promenu mikroklime u regiji; 
  • su se ekonomsko-političko-društvene promene u regiji odrazile na gazdovanje i zaštitu srednjeg toka Dunava što ima negativan uticaj na biodiverzitet područja; 
  • je saradnja Srbije i Crne gore i Hrvatske u zaštiti srednjeg toka Dunava na niskom nivou i ne uvažava gore spomenuto stanje; nevladine organizacije u regiji su odlučne u pokretanju inicijativa i akcija za poboljšanje stanja, ukazivanja na moguće puteve rešenja s ciljem humanizacije, vraćanja eko-harmonije u odnos čoveka i prirode i borbe protiv svih vrsta zagađenja sliva Dunava. 

 

Deklaracija je zajednička inicijativa za dijalog, uklanjanje svih barijera i uzroka zagađenja te određivanje pravca delovanja prema vladama Srbije i Crne Gore i Hrvatske s ciljem zajedničkog upravljanja i zaštite srednjeg toka Dunava i njegovog priobalja. 

Potpisnice će podsticati vlade država da dogovore jasne međunarodne regulative za rešavanje graničnih problema, a u korist građanskih i drugih organizacija koje rade na zaštiti prirode. 

Potpisnice će pregovaranjem i saradnjom delovati na primenu domaćih propisa obe države i međunarodnih sporazuma o Dunavu. 

Zbog povećanog zagađenja voda Dunava i pritoka, potpisnice će informisati i upozoravati industrijske zagađivače na potrebu i obavezu prečišćavanja otpadnih voda i smanjenja drugih oblika zagađenja. 

Informativnim i edukativnim radom, potpisnice će podsticati lokalno stanovništvo da uzme aktivno učešće u donošenju odluka o zaštiti Dunava, te delovati na povećanje opšte ekološke svesti u regiji. 

U pokretanju akcija potpisnice će raditi na uspostavljanju saradnje s drugim međunarodnim inicijativama i organizacijama čije aktivnosti su usmerene ka poboljšanju kvaliteta voda i opšteg stanja srednjeg toka Dunava. 

Potpisnice se obavezuju na redovno obaveštavanje javnosti, medija i nadležnih institucija Srbije i Crne Gore i Hrvatske o pokretanju, toku i rezultatima inicijativa i akcija iz ove Deklaracije. 

Pogledati: http://alert.zeleni.hr/ 

 

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/48/56/Potpisana-Deklaracija-o-zastiti-srednjeg-toka-Dunava.html.