GREEN ROUND TABLE 2012

GREEN ROUND TABLE 2012

GREEN ROUND TABLE 2012, druga međunarodna konferencija u organizaciji SEEFED.eu, SOUTH EAST EUROPEAN FEDERATION OF CITIES AND REGIONS, okupila je preko 120 učesnika iz 6 zemalja ovog dela Evrope. Konferencija je održana od 25. do 26. maja u Nacionalnom parku Tara.

Učesnici  konferencije    u uspešnom dijalogu razmotrili su stanje životne sredine u regionu Jugoistočne Evrope i doneli zajedničke zaključke u kojima treba istaći želju za zajedničkom saradnjom kada se radi o zaštiti životne sredine. Olivera Radovanović bila je jedan od uvodničara sa temom “Regionalna i prekogranična saradnja – Dobra praksa u razvijanju organske poljoprivrede na  Zapadnom Balkanu“.
Učesnici konferencije podržali su sve inicijative koje doprinose regionalnom jačanju veza, izradi programa prekogranične saradnje i kretanja otpada u regionu, kako bi se uspešno koristili resursi za tretman posebno opasnog otpada. Isto tako ukazano je da “ zeleni biznis“ i “zeleni rast “, sa “zelenim“ radnim mestima su nova razvojna šansa kriznih ekonomija i održivog rasta koji je socijalno odgovoran prema ugroženim grupama.
Učesnici konferencije pozvali su civilni sektor da vredno nastavi aktivnosti na podizanju svesti i promeni navika u ponašanju stanovništva i dostupnosti informacija od interesa za kvalitet i bezbednost životne sredine.