Održan okrugli sto Balkanske organske mreže

16.05.2012.-Balkanska organska mreža (BON) održala je okrugli sto pod nazivom „Specifična uloga civilnog društva u lobiranju i implementaciji Nacionalnog akcionog plana za organsku poljoprivredu“ na 79. Novosadskom poljoprivrednom sajmu.

Učesnici okruglog stola bile su nevladine organizacije iz regiona Zapadnog Balkana koje se bore za razvoj organske poljoprivrede, i to: Terras, Organic Montenegro, Federacija organskih proizvođača Makedonije, Inicijativa za razvoj poljoprivrede Kosova, Slap, Organsko FBIH i domaćini Zelena mreža Vojvodine koja je sa Serbia Organicom, GIZ-om i ekspertom prof. dr emeritus Brankom Lazić pobrinula za konstruktivne zaključke i dobru atmosferu. Nakon radnog dela na kom je doneto pet glavnih tačaka kojima se ističe značaj  aktivnog učešća civilnog sektora u izradi, monitoringu i implementaciji NAPa, kao i razvoju mera za stimulisanje regionalnih razmena, učesnicima je priređeno okrepljenje na organskoj farmi Brkin Salaš na Čeneju. Zatim je usledio obilazak domaćinstva Letić, takođe na Čeneju,  radi prikaza organske plasteničke proizvodnje, i obilazak   bio farme Vozar u Kisaču, poznate po najvećoj organskoj proizvodnji povrća u Srbiji.