Održan sastanak učesnika Pijace “Moj salaš“ u cilju priprema sezone Pijace 2010. godine

Održan sastanak učesnika Pijace “Moj salaš

U cilju pripreme sezone Pijace „MOJ SALAŠ“ u 2010. godini tim Zelene mreže Vojvodine je, na sastanku, u ponedeljak, 23. novembra 2009. godine u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu u 11 časova okupio poljoprivredne proizvođače, učesnike Pijace „Moj salaš“.

Na sastanku se govorilo o sledećim temama:

  1. Detalji vezani za održavanje Pijace u 2010. godini (buduće finansiranje Pijace, frekvencija održavanja Pijace i ostali tehnički detalji)
  2. Način poboljšanja ponude Pijace, predstojeća setva, marketing
  3. Rad prodavnice „Moj salaš“ – planiranje i redovno snabdevanje kvalitetnim proizvodima
  4. Druga pitanja važna za funkcionisanje Pijace (planiranje sastanaka u zimskom periodu, priprema za jedan edukativni sastanak itd)