Pijacu “Moj salaš posetio predstavnik WWOOF SERBIA

Na Pijaci “Moj salaš“ koja je održana 18. Avgusta gost Pijace bio je predstavnik organizacije WWOOF SERBIA (www.wwofserbia.org)  koji je razgovarao sa prisutnim organskim proizvođačima o mogućnosti organizovanja boravka i rada volontera na organskim poljoprivrednim gazdinstvima.

WWOOF mreža postoji već četrdesetak godina i ima možda najduži staž u organizovanju volonterskog rada. Naši proizvođači su sa zadovoljstvom prihvatili saradnju sa ovom  organizacijom, jer će volonterski rad na farmama svima biti od koristi.