Prva pijaca Moj salaš u 2008. godini

pijaca Moj salaš

Nakon  uspešne četiri godine, 19. juna 2008. održava se prva ovogodišnja Pijaca „Moj salaš“ sa proizvodima tradicionalne i organske proizvodnje. Pijaca će se do kraja sezone 2008. godine održati dva puta mesečno. Dajemo orijentaciono vreme održavanja pijaca „Moj salaš“: 19. jun, 28. jun u okviru Etno festivala muzike i hrane koji se održava na novosadskom Štrandu, 10. jul, 24. jul, 7. i 21. avgust, 4. i 18. septembar i 2. oktobar. 

Kao što znate, ponuda Pijace obuhvata kvalietetno sveže i prerađeno povrće, voće i začinsko bilje, zatim, cveće a sve proizvedeno na ekološkim principima. Deo pijačne ponude, ali i specifičan izgled Pijaci daju vezeni i tkani proizvodi, suveniri, pre svega radovi žena Vojvodine, kao i ostali upotrebni predmeti sa salaša i iz ruralnog života. Na pijaci je dozvoljena prodaja samo direktnim proizvođačima. 

Cilj pijace je da sa jačanjem i razvojem ekoloških načina proizvodnje hrane omogući kvalitetniji život proizovođača, promociju zdravstveno-bezbedne hrane i edukacija potrošača. 

Pijacu «Moj salaš» organizuje Zelena mreža Vojvodine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Ovo je prva pijaca u 2008. godini obogaćena sa novim, sertifikovanim organskim proizvodima, odn. proizvođačima.