Poseta Organskoj farmi Miroslava Gabrića

Poseta Organskoj farmi Miroslava Gabrića
U utorak 25.avgusta tim Zelene mreže Vojvodine, predstavnica Vojvođanskog klastera za organsku poljoprivredu , zajedno sa volonterkom iz Holandije posetili su veliku organsku stočnu farmu Miroslava Gabrića. 

Farma Gabrić nalazi se na potezu između Bačkih Vinograda i Hajdukova. Farma ima 900 koza i 1500 ovaca, a za njihovu ishranu, uzgaja se organska lucerka. Gabrić poseduje oko 300 hektara zemlje,a ukupno obrađuje 1000 hektara površine. Ovce su svakodnevno na slobodnoj ispaši, a koze imaju velike ispuste gde svakodnevno izlaze. U obližnjoj mlekari je od skora serifikovana i linija za proizvodnju organskog sira od kozjeg mleka. Organska stočna farma Gabrić spada u red najvećih organskih farmi na teritoriji Srbije.

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/257/56/Poseta-Organskoj-farmi-Miroslava-Gabrica.html.