“Primena agroekoloških mera u cilju očuvanja biodiverziteta Specijalnog rezervata prirode Koviljsko – petrovaradinskog rita“, edukacija građanstva putem filma

“Primena agroekoloških mera u cilju očuvanja biodiverziteta Specijalnog rezervata prirode Koviljsko - petrovaradinskog rita

Zelena mreža Vojvodine je u prvoj fazi projekta “Primena agroekoloških mera u cilju očuvanja biodiverziteta Specijalnog rezervata prirode Koviljsko – petrovaradinskog rita“, edukacija građanstva putem filma.

Tim ZMV je sa snimateljskom ekipom 30.06.2012. godine obišao Krčedinsku adu (lokalitet u Koviljskom ritu) i zabeležio  prizore slobodne stoke koja trči, hladi se u Dunavu ili pod krošnjom stoletnih vrba. Krčedinska ada reprezentativan je primer primene agroekoloških mera koje sa jedne strane doprinose očuvanju životne sredine, a sa druge omogućavaju proizvodnju visoko kvalitetne hrane. Na Krčedinskoj adi osim što se čuva nativni, autohtoni biodiverzitet (ritsko područje sa specifičnom florom i faunom uz brojne retke i ugrožene vrste), zahvaljujući meštanima čuvaju se i genetski resursi agrobiodiverziteta (balkansko magare, podolsko goveče, mangulice). ZMV će kroz ovaj projekat doprineti podizanju svesti građana o značaju uvođenja agroekoloških mera poljoprivrede u cilju zaštite biodiverziteta u zaštićenim delovima prirode.