Projekat PANNONIA ORGANICA

Projekat PANNONIA ORGANICA

Na 80.Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu na štandu Nacionalne asocijacije Serbia Organica predstavljen je 23. maja 2013. projekat PANNONIA ORGANICA iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. Na konferenciji za štampu, osim glavnih aplikanata i partnera na projektu iz Srbije i Hrvatske, govorili su još Endrju Hedi, Ministar savetnik pri EU Delegaciji u Beogradu i Miroslav Vasin, član Vlade AP Vojvodine i Sekretar pokrajinskog sekretariajta za privredu ,zapošljavanje i ravnopravnost polova.

 

Glavni nosioci projekta su Opština Bilje, Republika Hrvatska i nevladina organizacija Zelena mreža Vojvodine, Republika Srbija.

 

Cilj projekta je da unapredi organsku proizvodnju u Istočnoj Slavoniji i Bačkoj, da doprinese prekograničnoj saradnji u oblasti organske proizvodnje kao i da stvori zajedničko tržište za plasman ovih proizvoda. Aktivnosti projekta biće vezane za identifikaciju i mapiranje proizvođača organske hrane, njihovih dobavljača i drugih poslovnih partnera, izradu baze podataka organskih proizvođača i izgradnja zajedničkog web portala. Posebna pažnja biće posvećena edukacijama o organskoj poljoprivredi u oba regiona.

U letnjim mesecima 2014. godine planira se organizovanje pijace organskih proizvoda u Osijeku i Novom Sadu gde će moći da se kupuju organski proizvodi iz Slavonije i Vojvodine.

Projekat traje 18 meseci a ukupna vrednost projekta je 377.843,27 EURA. Vrednost projekta u Srbiji iznosi 170,141.46 EURA. Parrtneri na projektu u Srbiji su udruženje Zdravo Organik iz Selenče i INNO FOCUS iz Beograda.