TEMPUS PROJECT-Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management-EDUECO

TEMPUS PROJECT-Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management-EDUECO

Konferencija TEMPUS EDUECO projekta pod nazivom „Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management“ održana je na Univerzitetu Educons u ponedeljak 28.novembra sa početkom u 10h.

Na Konferenciji su, pored predstavnika Fakulteta zaštite životne sredine,  učestvovali i predstavnici iz  partnerskih insititucija koji dolaze iz četiri zemlje Evropske zajednice  i tri zemlje zapadnog Balkana(Srbija, BiH, Crna Gora).
Prof. emeritus dr Branka Lazić bila je jedna od uvodničara, a Hans Glas i Olivera Radovanović predstavili su rezultate istraživanja čiji cilj je bio  da se poboljša nastavni sadržaj poljoprivrednih škola i fakulteta u regionu koji se odnosi na organsku proizvodnju.