TEMPUS PROJEKAT-Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management – EDUECO

TEMPUS PROJEKAT-Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management - EDUECO

U okviru Tempus projekta EDUECO organizovano je terensko istraživanje od 14. do 18. novembra 2011.u organizaciji Zelene mreže Vojvodine.

U Istraživačkom timu bili su prof. dr Hans Glasa, Holandija, Mihail Kečev, Bugarska, Olivera Radovanović, Srbija i Duško Medić, Srbija. Tokom pet dana posetili smo dve farme u Vojvodini  (sertifikovana organska farma Vozar i farma Letić, Čenej u periodu konverzije) i dve konvencionalne stočarske farme u Kalesiji, Bosna i Hercegovina kao i prodavnicu koja prodaje sertifikovane organske proizvode iz Vojvodine u Novom Sadu “Moj salaš“. Pored toga posetili smo dve srednje poljoprivredne škole, u Svilajncu, Srbija i u Kalesiji, Bosna i Hercegovina. Pored toga organizovan je razgovor sa studentima i profesorima Univerziteta Educons (Fakultet u Svilajncu). Takav razgovor je organizovan i sa studentima i profesorima Fakulteta za poljoprivredu  Univerziteta u Tuzli.

Naš tim intervjuisao je profesore, studente, učenike, nastavnike i poljoprivredne proizvođače. U otvorenom razgovoru zabeležene su  sve informacije. Intervjui su urađeni na engleskom jeziku. Nakon završenog  istraživanja sačinjeni  su  zaključci  i preporuke koje se tiču unapređenja ciljeva projekta.
Ključni cilj istraživanja bio je kako projekat može da obogati sadržaj postojećih nastavnih progama o organskoj poljoprivredi kako srednjih poljoprivrednih škola tako i fakulteta koji su uključeni u Tempus projekat.li.