U martu održano sedam tribina o bio-bašti u okviru programa „Organska poljoprivreda – šansa za sve“

U martu održano sedam tribina o bio-bašti u okviru programa „Organska poljoprivreda - šansa za sve“
U saradnji  Zelene mreže Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova tokom marta je započeo je program „Organska poljoprivreda – šansa za sve“   gde je jedna od aktivnosti promovisanje organske poljoprivrede i proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kroz bio-bašte

Kao početni koraci u izvođenju programa održavaćju se jednodnevne tribine o bio-bašti i organskim principima proizvodnje, čiji je autor i predavač profesorica dr Branka Lazić. Predavanja  „BIO-BAŠTA za Vas“  održavaju se u svim većim mestima u Vojvodini gde postoji zainteresovanost i zastupljenost ženskih organizacija. Svi koji bi voleli da čuju predavanje ili bi želeli da započnu organsku  poljoprivrednu proizvodnju mogu da dobiju informaciju  o  mestu i vremenu održavanja tribina u Zavodu za ravnopravnost polova Vojvodine (www.ravnopravnost.org.rs , tel: +381 21 66 15 133).
Sva predavanja će voditi profesorica dr Branka Lazić sa svojim saradnicima

Prva tribina je održana 04. marta 2013. u Inđiji .

Druga tribina održana je 7.marta 2013.godine u Dobrincima.

Treća tribina održana je 11. marta u Velikim Radinicima.

Četvrta tribina održana je 14. marta u Kukujevcima.

Peta tribina održana je 18. marta u Bačkom Monoštoru.

Šesta tribina održana je 21. marta u Šajkašu.

Sedma tribina održana je 25. marta u Radičeviću.

Da u Vojvodini postoji velika zainteresovanost za organsku poljoprivredu, pokazala je činjenica, da je na sedam tribina o bio-bašti, predavanja posetilo više od 300 žena i muškaraca.

Narednih devet tribina počeće da se održavanju u aprilu, a prva je zakazana za 02. april u Adi o okviru manifestacije „Potisko proleće“ .

U planu je da se posle održanih tribina organizuje serija edukacija o podizanju i uređenju bio-bašte i pokretanju sopstvenog biznisa.

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/201/56/U-martu-odrzano-sedam-tribina-o-bio-basti-u-okviru-programa-Organska-poljoprivreda-sansa-za-sve.html.