Zelena mreža Vojvodine na “Exchange visit to the Netherlands 2010, organic food production and food chain“

Zelena mreža Vojvodine na “Exchange visit to the Netherlands 2010, organic food production and food chain

Zelena mreža Vojvodine uzela je ucešće na međunarodnoj poseti i upoznavanju organskih poljoprivrednih proizvođača u Holandiji. Skup „Exchange visit to the Netherlands 2010, organic food production and food chain“ održan od 19. – 24. aprila pod pokroviteljstvom Holandske internacionalne fondacije Avalon (www.avalon.nl)

Poseti je prisustvovalo dvadesetak predstavnika nevladinih i vladinih organizacija iz istočne i jugo-istočne Evrope. Učesnici skupa, između ostalog posetili su organske farme mleka i sira, multifunkcionalne farme, prirodni spa centar, gradsku farmu za edukaciju dece, organsku industriju i preradu, lanac supermarketa sa isključivo organskim proizvodima, agrobioturističke farme i dr.