Zelena mreža Vojvodine saradnik na Tempus projektu

TEMPUS PROJEKAT-Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management - EDUECO

Na novosadskom Univerzitetu Educons održan je 18.10.2011. radni sastanak na kome je zvanično započeo Tempus projekat.

Projekat nosi naziv EDUECO €˜Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management€™ i trajaće tri godine. Zelena mreža Vojvodine je saradnik na projektu, a svoj doprinos će dati u procesu realizacije i prikupljanju podataka sa terena o proizvođačima, srednjim školama i fakultetima koji se bave ekološkim načinima poljoprivredne proizvodnje. Nosilac projekta je Univerzitet Educons, a pored ZMV partenri iz Srbije su: Poljoprivredni fakultet Svilajnac, Univerzitet Kragujevac, Srednja poljoprivredna škola Šabac i Visoko Poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac. Saradnici na projektu izvan Srbije su Van Hall Larenstein Foundation (Holandija), Univerzitet Tuzla (BiH), Univerzitet Crne Gore (MNE). Cilj projekta je edukacija univerzitetskog i srednjoškolskog nastavničkog kadra u oblasti ekološke proizvodnje hrane, saradnja i podrška, jačanje rukovodstva i razvoj obrazovnih kapaciteta na univerzitetima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.