Održana Peta nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

Održana Peta nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

U petak ,15. decembra 2017. održana je Peta nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreža, u organizaciji Narodne skupštine i Misije OEBS u Srbiji. Konferenciju je otvorila predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i šef Misije OEBS Andrea Oracio i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Aleksandra Jerkov. 

Rad se odvijao po radnim grupama. Radnu grupu „Ekonomsko osnaživanje žena, žene na selu“ predvodile su narodne poslanice Nada Lazić i Vera Paunović. Moderatorka i uvodničarka je bila Olivera Radovanović, koordinatorka Ženske ruralne mreže Vojvodine.

Na kraju Konferencije izneti su Zaključci radnih grupa. Zaključci Radne grupe koja se bavila pitanjima žena na selu su bili sledeći:

  1. Sve učesnice su se složile da je potrebno da se oformi ženska ruralna mreža na nivou cele Srbije sa ciljem da se zalaže za poboljšanje socio-ekonomskih uslova za žene na selu.
  2. Potrebna je podrška svih nivoa vlasti  ženskom preduzetništvu i ženskim udruženjima na selu.
  3. Potrebno je uspostaviti mogućnost stalne neformalne edukacije žena na selu radi unapređenja njihovog znanja i  osposobljavanja  veština po sistemu doživotnog učenja.
  4. U selu je potrebno poboljšati javne usluge (škole, vrtići, zdravstvena zaštita, briga o starima, javni transport) i infrastrukturu.