Sastanak projektnih partnera

pannonia organica projekat 1

 

U okviru Aktivnosti projekta PANNONIA ORGANICA (IPA CBC Hrvatska-Srbija) 25. novembra 2013. održan je redovan sastanak projektnih partnera 

 

gde su se razmatrale tekuće aktivnosti na prikupljanju podataka vezanih za organske proizvođače, prerađivače i druge učesnike koji su okupljeni oko organske prozvodnje. Na sastanku je razmatran mogući izgled budućeg veb sajta i koncipirane su publikacije koje treba da izađu sledeće godine. Isto tako dogovoren je rad na prvom zvaničnom izveštaju koji prati projekat.