Dan sa čenejskim salašarima: Moj salaš

Dan sa čenejskim salašarima: Moj salaš

U subotu 16. avgusta 2003. godine obišli smo čenejske salaše u okviru pilot projekta čenejskih salašara ZMV, «Dan sa salašarima – Moj salaš». 

Zamenica pokrajinskog Sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Julkica Simić, predsednik saveta Mesne zajednice Čenej, Svetozar Murgaški, predstavnik ADF-a, Branko Kurilić, novinari Poljoprivrednika, Građanskog lista, RTV Novi Sad, Dnevnika i članovi Zelene mreže Vojvodine (ZMV) u subotu 16. avgusta 2003. godine obišli su čenejske salaše u okviru pilot projekta čenejskih salašara i ZMV, koji je podržao American Development Fond, «Dan sa salašarima – Moj salaš».

Projekat «Dan sa salašarima – Moj salaš» početak je rada na projektu Zelene mreže Vojvodine i Rokfeler fonda «Multifunkcionalni razvoja poljoprivrede – Osnove za razvoj agro/bio turizma i turizma lokalne zajednice». Ovaj projekat osmišljen je u skladu sa strategijom razvoja održive poljoprivrede definisane u Riju 1992. godine u Agendi 21, u politikama CAP (Common Agricultural Policy) i CARP (Common Agricultural and Rural Policy) Evropske unije. Njegov je cilj da utiče na razvoj organske poljoprivrede u Vojvodini. 

Na svakom od ukupno pet posećenih salaša (Pejićev salaš, Salaš Prodanovih, stari i novi Salaš Volić, Salaš Stojanov, Žikićev Salaš), salašari su upoznali prisutne sa bogatstvom života na salašima, sa svojim aktivnostima, problemima (nedostatak tvrdih puteva, trofazne struje, telefonskih linija) i planovima. 

Zelena Mreža Vojvodine od osnivanja svojim radom pomaže razvoj organske poljoprivrede u Vojvodini i ova pilot tura imala je za cilj da pokaže potencijale čenejskih salaša za njihovo dodatno ekonomsko osnaživanje. 

Projekat „MOJ SALAŠ« deo je višegodišnjeg projekta »Multifunkcionalni razvoj poljoprivrede kao osnove za razvoj agro/bio turizma i turizma lokalne zajednice u Vojvodini« 

ŠTA ŽELIMO 

* da inciramo agro/bio turizam u lokalnoj zajednici 

* da edukujemo salašare za organsku proizvodnju u poljoprivredi 

* da utičemo na poboljšanje ekonomskog stanja salašara 

* da popularišemo vojvođansku tradiciju življenja na salašima i damo perspektivu mladim ljudima koji vole poljoprivredu i ruralni način života 

* da sačuvamo prirodne resurse Vojvodine 

* da podstaknemo sadnju bagrema i dudova kao tipično vojvođanskog drveća 

* da utičemo na strategiju Ministarstva za poljoprivredu Srbije i Sekretarijata za poljoprivredu APV da prepoznaju održivu poljoprivredu i ruralni razvoj kao svoj prioritet 

* da utičemo na davanje olakšica (povoljni krediti/subvencije) poljoprivrednicima koji se odluče za organsku proizvodnju 

* da utičemo na poboljšanje infrastrukture (putevi, struja, voda) čenejskog i drugih atara sa salašima 

* da uvedemo mogućnosti korišćenja alternativnih/obnovljivih izvora energija na salašima 

* da uvedemo mogućnost biciklističkih poseta salašima na Čeneju 

* da popularizujemo organsku proizvodnju i potrošnju organske hrane 

 

ŠTA PREDLAŽEMO 

* da grad Novi Sad HITNO, uz pomoć preduzeća za puteve, pomogne ravnanje 20 kilometara puta koji povezuje salaše za organsku proizvodnju na Čeneju 

* da grad Novi Sad pomogne da se poravnan put naspe otpadom sa ciglana 

* da se Izvršno veće Vojvodine uključi u edukaciju seoskog stanovništva za organsku proizvodnju u poljoprivredi