Center on Philanthropy and Civil Society – Report on Civil Society in Eastern Europe

After 1990, US and European foundations and government agencies invested in a series of Partnerships and Trusts to support civil society in Central and Eastern Europe, the Baltics, the Balkans and the Black
Sea regions.

Analyzing the long-term impact of these investments is crucial, especially as many politicians across these regions increase their anti-civil society rhetoric. Three long-time US foundation staff look back at the legacy and impact of this funding and derive a series of lessons for practitioners seeking to understand how best to sustain civil societies for the long term.

Nakon 1990. godine, SAD, evropske fondacije i vladine agencije investirale su u niz partnerstava i trustova u nameri da podrže civilno društvo u centralnoj i istočnoj Evropi, baltičkim zemljama, na
Balkanu i regionu Crnog mora. Analizirajući dugoročni uticaj ovih investicija za istraživanje je od ključnog značaja bila spoznaja da, mnogi političari širom ovih regiona uvećavaju svoju retoriku protiv civilnog
društva. Tri dugogodišnja službenika SAD, napravila su osvrt na to nasleđe i uticaj pređašnjeg finansiranja i izveli niz pouka za praktičare koji žele da razumeju koji je najbolji način za dugoročnu održivost građanskog društva. Izveštaj možet pogledati ovde:

https://gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Center-on-Philanthropy-and-Civil-Society/Report-on-Civil-Society-in-Eastern-Europe