ODRŽAN SAJAM ORGANSKIH PROIZVOČAČA U NOVOM SADU

ODRŽAN SAJAM ORGANSKIH PROIZVOČAČA U NOVOM SADU

U Novom Sadu 26. juna 2014. održan je prvi sajam u okviru projekta „Pannonia Organica“ koji ima za cilj da okupi što veći broj aktera u organskoj proizvodnji iz Bačke i Osiječko-baranjske županije radi uspostavljanja poslovnih odnosa, upoznavanja, razmene iskustva i znanja u organskoj poljoprivredi.
Sajam u Novom Sadu ugostio je oko 20 proizvođača iz Hrvatske i oko 90 proizvođača i institucija iz Bačke.

Na sajmu su učestvovali primarni proizvođači organskog voća, povrća i žitarica, sertifikacione kuće, udruženja, škole i fakulteti, prerađivači, trgovine i dr.

U okviru Sajma organske poljoprivrede upriličena je i promocija dve mape organske poljoprivrede Bačke i Osiječko-baranjske županije, koje su takođe rezultat jedne od aktivnosti projekta ,,Pannonia Organica“. Ideja promocije je bila da svi prisutni na sajmu čuju o važnosti mape koja je prethodila ovom sajmu i da istu dobiju na poklon.

Na promociji su prisustvovali proizvođači, prerađivači, predstavnici obrazovnih ustanova, kompanija, sertifikacionih kuća, novinari i mnogi drugi. Mapa proizvođača organske hrane predstavlja jedinstvenu evidenciju za buduća ulaganja i izvoznu politiku. Mapa o organskoj proizvodnji u Bačkoj i Osiječko- baranjskoj županiji je prva mapa svih aktera u okviru organske proizvodnje u tim regionima. Na promociji mapa učestvovali su Miroslav Vasin, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova; Varga Gabor, zamenik načelnika opštine Bilje, Republika Hrvatska; Emilija Stefanović, direktor Fonda za podršku investicija u Vojvodini – VIP; prof. emeritus dr Branka Lazić i Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine i Ljiljana Olujić iz Udruge za ekološku i tradicijsku proizvodnju i ruralni turizam iz Osijeka.

Posebno napominjemo da će se u okviru projekta „Pannonia Organica“ održati i drugi Sajam organskih proizvođača i drugih aktera u organskoj poljoprivredi. Sajam će se održati u Hrvatskoj u Bilju 6. septembra 2014. gde će partneri iz Hrvatske ugostiti izlagače iz Bačke.

ODRŽAN SAJAM ORGANSKIH PROIZVOČAČA U NOVOM SADU

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/230/56/ODRzAN-SAJAM-ORGANSKIH-PROIZVOcAcA-U-NOVOM-SADU.html.