Dobro upravljanje ruralnim pejzažom – razmena iskustava

Zelena mreža Vojvodine je u saradnji sa neprofitnom organizacijom QLF iz Kanade i SAD organizovala studijski obilazak srednjeg Banata „Dobro upravljanje ruralnim pejažom – razmena iskustava“ od 21 od 27. jula 2007. u kojem je pored članova ZMV učestvovalo 9 stručnjaka iz Velike Britanije, Češke, Slovačke, Rumunije i SAD. Međunarodni tim stručnjaka obišao je Potamišje, Carsku baru (Ramsarsko područje) i naselja Belo Blato, Botoš, Orlovat, Uzdin, Idvor, Kovačicu, Torak i Neuzinu. 

Nakon završene posete međunarodnog tima Banatu u kojem su stručnjaci mogli da se upoznaju sa biodiverzitetom Banata, sa nekoliko etno-kuća, bio-baštom i muzejima, da se upoznaju sa stanovništvom, udruženjima građana i predstavnicima Mesnih zajednica u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u petak 27. jula 2007. godine organizovan je skup posvećen obilasku Banata u kojem je predstavljena prezentacija zapažanja i preporuka međunarodnog tima stručnjaka o potencijalima i razvoju Potamišja i Srednjeg Banata.