Ovogodišnja seča šume u Nacionalnom parku Fruška gora

S obzirom da je u Nacionalni parku Fruška gora u toku seča šume koja se nastavlja «po planu» i ove godine, objavljujemo fotografije seče koje je fotografisao Marko Bošković. Na informacijama i fotografijama zahvaljujemo se Marku Boškoviću.

Seča se odvija na ledinačkom crnom čotu, na kojem se nalaze kamare naslaganih oblica sa obe strane puta dugačke stotinak metara, zatim na Kraljevoj stolici na kojoj je i ogramno stovarište drveta koje odnose šleperi i na Kolažu sa Rajkovca i Paragova.