Istraživanje politike upotrebe GMO

ZMV kreirala je BELU LISTU na kojoj je smestila proizvođače čiji proizvodi NE sadrže sastojke dobijene genetskom modifikacijom, kao i CRNU LISTU na kojoj su smešteni proizvođači koji koriste GMO ili nisu odgovorili na upitnik o upotrebi GMO.

Zelena mreža Vojvodine je do kraja aprila 2003. dobila 7 (sedam) odgovora od ukupno 14 (četrnaest) kompanija kojima je uputila Upitnik za proizvođače i prerađivače hrane za ljudsku upotrebu i hrane za stoku. Upitnik koji je načinjen prema obrascu istraživanja sprovedenih u Holandiji, Belgiji, Hrvatskoj i Sloveniji konstuisan je tako da se ispitaju stavovi i saznanja anketiranih kompanija, eventulani razlog upotrebe ili neupotrebe genetskih modifkivanih organizama u njihovoj proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu ili hrane za stoku. 

Izlazeći u susret potrošačima i njihovom pravu na izbor akcija istraživanja politike upotrebe genetski modifikovanih organizama nastavak je akcije rađene u proleće 2002. godine. Kao i 2002. godine Zelena mreža Vojvodine kreirala je BELU LISTU na kojoj je smestila proizvođače čiji proizvodi NE sadrže sastojke dobijene genetskom modifikacijom, kao i CRNU LISTU na kojoj su smešteni proizvođači koji koriste genetski modifikovane organizme ILI koji nisu poslali pravovremeni odgovor što povlači sumnju o korišćenju GMO. Bela i crna lista najnovijeg ispitivanja završenog 2003. godine nisu konačne već su dalje podložne izmeni u slučaju ponovljenog odgovora na anketu. 

 

CRNA LISTA 

AGROSEME-PANONIJA D.D.P.O. Subotica 

BANAT SEME AD Zrenjanin 

PIK BEČEJ POLJOPRIVREDA AD ZA PROIZVODNJU I PRERADU POLJ., Bečej 

SEME TAMIŠ DD ZA DORADU SEMENA SA PO, Pančevo 

FSH JEDINSTVO DD FABRIKA STOČNE HRANE SA PO, Pančevo 

JAFFA DD U MESOVITOJ SVOJINI FABRIKA BISKVITA SA P.O., Crvenka 

RATARSTVO DP ZA POLJOP PROIZVOD PO, Skorenovac   

 

BELA LISTA 

AGROCOOP A.D. Novi Sad 

NAUČNI INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, Novi Sad 

SUPERPROTEIN DD U MEŠOVITOJ SVOJINI, Zrenjanin 

DIJAMANT AD ZA PROIZVODNJU ULJA MASTI I MARGARINA, Zrenjanin 

NEOPLANTA AD, Novi Sad 

SUNCE A.D., Sombor 

CENTROPROIZVOD AD, Beograd 

Koncern zdrave hrane „BAMBI“ A.D., Požarevac 

SOJAPROTEIN AD ZA PRERADU SOJE, Bečej