Ministre, odbranite Ledinačko jezero od „rekultivacije“

Ministre, odbranite Ledinačko jezero od

Poštovani Ministre, razlog našeg obraćanja je Rešenje kojim je Ministarstvo zaštite životne sredine 07.05.2008. dalo saglasnost na Projekat rekultivacije površinskog kopa „Kišnjeva glava“ čime je prekršen Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, nepoštovanjem Člana 3 i Člana 5. ovog Zakona. 

Poznato Vam je da zajedno sa predstavnicima Mesne zajednice Stari Ledinci, Zelena mreža Vojvodine već duže vreme pokušava da zaštiti vrednosti Nacionalnog parka „Fruška Gora“ i odbrani Ledinačko jezero od „rekultivacije“ i onemogući devastaciju ovog fruškogorskog dragulja koja se planira mimo postojećih zakona i suprotno volje i zahteva više od 10.000 građana Novog Sada i okoline koji su podržali očuvanje Ledinačkog jezera i zaštitu biodiverziteta Fruške Gore. Vi i Ministarstvo zaštite životne sredine, umesto da stanete na čelo ovog sada već pokreta za očuvanje jezera i Fruške gore, umesto da otvorite sezonu ovogodišnjeg kupanja na Ledinačkom jezeru, vi odobravate nezakonske aktivnosti u cilju nastavljanja eksploatacije u Kopu Kišnjeva glava, suprotno članu 3 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu koji glasi:  „Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra“. 

Poznato Vam je da Kop „Kišnjeva glava“ se nalazi u granicama Nacionalnog parka „Fruška Gora“ i da je saglasnost na Projekat rekutivacije površinskog kopa „Kišnjeva glava“ koje je Vaše Ministarstvo izdalo 07.05.2008. godine suprotno Članu 5 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu koji kaže: „Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja“ i da priliko davanja saglasnosti za Projekat rekultivacije površinskog kopa „Kišnejva glava“ nije ispoštovan gore navedeni Zakon, smatramo to grubim kršenjem Zakona i ovom prilikom Vas obaveštavamo da ćemo preduzeti sve odgovarajuće korake kako bi upoznali javnost i pravosudne organe. 

Pravo javnosti i zainteresovane javnosti na informacije o stanju životne sredine i preduzimanim aktvinostima na području Nacionalnog parka Fruške Gore je neprikosnoveno. Konačno, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu garantuje pravo javnosti da bude informisana o preduzimanim aktivnostima i da ima pravo pokretanja upravnog spora. Rešenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine od 07.05.2008. odobrili ste Projekat rekultivacije bez javnog uvida i mogućnosti žalbe javnosti i zainteresovane javnosti da pokrenu upravni spor. 

Podsećamo da je Opštinsko javno tužilaštvo je podnelo Trgovinskom sudu u Novom Sadu PROŠIRENI OPTUŽNI PREDLOG protiv AD “ALAS RAKOVAC“ sa sedištem u Novom Sadu i direktora kao okrivljenog pravnog lica zbog nezakonitog poslovanja na površinskim kopovima trahita “Srebro“ i “Kišnjeva glava – Rakovac“ koji se nalaze u granicama Nacionalnog parka “Fruška gora“, kao i da je to rezultat građanske inicijative za zaštitu NP Fruška Gora i da javnost i zainteresovana javnosti sve što se događa u NP Fruška Gora suprotno Zakonu o nacionalnim parkovima, suprotno uverenjima stanovništva Fruške Gore i zainteresovane javnosti, međunarodnih organizacija i brige za životnu sredinu i očuvanju biodiverziteta. 

Zelena mreža Vojvodine je članica IUCN-a, Međunarodne unije za zaštitu prirode, najstarije svetske organizacije za zaštitu životne sredine i ona se obavezala na dodatne napore za zaštitu prirode.