Prvi sastanak Zelene mreže Vojvodine i proizvođača u 2013.godini

Prvi sastanak Zelene mreže Vojvodine i proizvođača u 2013.godini

U Novom Sadu u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine  29.01.2013. održan je radni sastanak sa proizvođačima koji učestvuju na pijaci „Moj salaš“.  Cilj sastanka je bila priprema za sezonu  u 2013. godini.

 

Svi proizvođači sa Pijace obavešteni su da je Grad Novi Sad obećao da će se Pijaca i dalje odvijati na istom mestu  na platou ispred Sportskog i poslovnog centra  Vojvodina u Novom Sadu.

Tekuća pitanja su bila vezana za plasman i asortiman robe, utvrđivanje datuma održavanja pijaca i zajedničko unapređenje pijace „Moj salaš“.

Takođe je potvrđeno da samo udruženi  i solidarni mogu nešto da promene na bolje, pa su se proizvođači i i predstvanici ZMV konsultovali oko gorućih pitanja vezanih kako za subvencije,tako i za unapređenje  i podršku organskoj poljoprivredi.