SAOPŠTENJE ZELENE MREŽE VOJVODINE

SAOPŠTENJE ZELENE MREŽE VOJVODINE

U četvrtak 19. jula 2012. godine onemogućeno je Zelenoj mreži Vojvodine da organizuje Pijacu „Moj salaš“ koja se već punih osam godina održava od juna do septembra , svakog četvrtka na istome mestu ispred Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ . Tri komunalna inspektora sa šefom i u pratnji komunalnog policajca saopštili su da Pijaca remeti komunalni izgled grada Novog Sada. Na primedbu da je ova Pijaca postala simbol prodaje organskih proizvoda u Srbiji šef komunalne policije je saopštio da on ne zna šta je organska poljoprivreda i da ga to ne zanima.

 

Proizvođači okupljeni oko Zelene mreže Vojvodine su tada morali da napuste mesto za koje je inače u junu dobijena dozvola zauzimanja javnog prostoja na osnovu naše priložene skice i ostale prateće dokumentacije. Komunalna inspekcija je pokazala visok stepen netolerancije prema organskim proizvođačima i prema njima se ponela kao prema ljudima koji narušavaju red u Novom Sadu. Prodaja nije bila dozvoljena sa pretnjom da će organizator snositi posledice. Proizvođači su pretrpeli štetu a potrošači su ostali zaprepašteni ponašanjem komunalne inspekcije. Podsećamo da je komunalna inspekcija servis građana i da njeno delovanje uvek mora biti u skaladu sa interesima građana.

Zelena mreža Vojvodine traži od Grada Novog Sada i njegovog gradonačelnika da zaštite Pijacu „Moj salaš“ zbog koje je Novi Sad postao najveće distributivno mesto organskih proizvoda u Srbiji. Građani Novog Sad imaju pravo da kupuju organske proizvode od proizvođača kojima veruju i na Pijaci koja je postala brend i edukativno mesto za potrošače. Molimo gradonačelnika da svojim službama objasni opredeljenje Grada Novog Sad ka proširivanju poljoprivrednog zemljišta za organsku proizvodnju kako ubuduće ne bi bilo ovakvih skandaloznih incidenata i elementarnog nepoznavanja strategije Grada u oblasti poljoprivrede i to od strane službi koje građani Novog Sada plaćaju.

Olivera Radovanović, Predsednica Upravnog odbora ZMV

Novi Sad, 25. juli 2011. godine