Podrška Organic control system-u

Podrška Organic control system-u

Stav Zelene mreže Vojvodine je da domaća nezavisna organizacija za inspekciju i sertifikaciju organske proizvodnje hrane, Organic Control System (OCS) iz Subotice, s obzirom na dosadašnji rad, veliko znanje, bogato iskustvo i ljudski potencijal nije trebala da izgubi ovlašćenje za izdavanje sertifikata za organsku proizvodnju od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije. 

Smatramo da je OCS do sada svojim delovanjem na polju organske poljoprivrede pre i posle donošenja aktuelnog Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima dao velik značaj razvoju organske proizvodnje u Srbiji i izvozu domaćih proizvoda na innozemna tržišta što pokazuje i prepoznavanje njihovog rada od strane međunarodnih sertifikacionih tela. Učestvovanjem u pripremi Zakona, velikom broju muđunarodnih foruma i seminara o organskoj proizvodnji,  kao i zbog velikog broja proizvođača čije je poljoprivredne proizvode sertifikovao, OSC nije zaslužio da zbog formalno-pravnih izgubi status ovlašene organizacije za sertifikaciju organske proizvodnje. 

Stručnjaci i inspektori koji su angažovani u OSC-u s obzirom na njihovu pionirsku ulogu i mogućnost praćenja svetskih tokova na međunarodnim sajmovima i seminarima, specijalizacije i dodatne edukacije koja im je otvorena kroz delovanje organizacije i pre usvajanja Zakona poseduju najviše znanje o organskoj proizvodnji u Srbiji. Sigurni smo da se vodilo računa o kapacitetu znanja koji oni poseduju kao i o dosadašnjem radu organizacije da bi OSC trebao da ima povlašćenu ulogu i potrebnu podršku Ministarstva za dalje održivo funkcionisanje na polju organske proizvodnje.