Sastanak sa potencionalnim organskim poljoprivrednim proizvođačima na Čeneju

Sastanak sa potencionalnim organskim poljoprivrednim proizvođačima na Čeneju

U Mesnoj zajednici Čenej, 24. 02.2011. sakupili su se poljoprivredni proizvođači koji su pokazali zainteresovanost da postanu organski proizvođači. Sa poljoprivrednim proizvođačima razgovarali su Ivanka Čubrilo, načelnica Uprave za privredu grada, prof. Dr Branka Lazić i Olivera Radovanović iz ZMV i Nenad Novaković, direktor sertifikacine kuće Organic Control System iz Subotice.

 

Na teritoriji grada Novog Sada počeo je da se sprovodi Akcioni plan razvoja organske proizvodnje u poljoprivredi za 2011. godinu.

 

Grad Novi Sad je po prvi put formirao budžetski fond za realizaciju mera za unapređenje organske poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

Akcioni plan i budžet su oformljeni radi unapređenja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Novog Sada zbog povećanog interesovanja građana za nabavkom ovih poljoprivrednih proizvoda. Naime uočena je povećanja potražnja lokalnih svežih organskih proizvoda kojih je malo na tržištu. Do sada je na teritoriji grada postojao samo jedan sertifikovani organski proizvođač sa oko 20 hektara pod organskom proizvodnjom što je za grad Novi Sad nedovoljno. U skladu sa brigom o zdravlju svojih građana grad Novi Sad je za 2011. godinu doneo obiman Akcioni plan koji ima za cilj povećanje obima organske poljoprivredne proizvodnje i proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane.  Ovaj Akcioni plan predviđa mere kojima će se dostići željeni ciljevi. To su pre svega odabir proizvođača i ocena odabranog zemljišta, stručno usavršavanje i obrazovanje, subvencije odabranim poljoprivrednim proizvođačima, prezentovanje ove aktivnosti na sajmovima i promocija cele aktivnosti.

Ove mere će sprovoditi Uprava za privredu grada Novog Sada sa relevantnim institucijama, organizacijama i udruženjima kao i sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Planom je predviđeno da već ove godine Novosađani dobiju veću količinu svežih proizvoda iz perioda konverzije što će unaprediti ponudu zdravstveno bezbedne hrane Novog Sada.