Zelena mreža Vojvodine održala je seminar pod nazivom „Grupe solidarne kupovine“

Zelena mreža Vojvodine održala je seminar pod nazivom
Zelena mreža Vojvodine je zajedno sa udruženjem za razvoj organske poljoprivrede BIOBALKAN iz Dimitrovgrada organizovala seminar „Grupe solidarne kupovine“  5. i 6. novembra 2012. Seminar se održao u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu.

Predavači na seminaru su bili  Aleksandar Medić i Ljubiša Kostov. Oni su predstavili ideje i osnove u formiranju Grupe solidarne kupovine.

Grupe solidarne kupovine su grupe potrošača koje zajedno kupuju i razmenjuju pretežno poljoprivredne proizvode i usluge. U pitanju je ekonomija direktnog odnosa proizvođača i potrošača kojom se izbegava dugačak lanac distribucije. Cilj grupe je da se okupi određen broj proizvođača određenih namirnica i potrošača sa istim željama i potrebama. Članovi  grupe treba da se poznaju i odnos mora da se bazira na uzajamnom poverenju i iskrenosti.  Svi dogovori, sastanci i kominikacija u grupi je bazirana na istoj osnovi i u saglasnosti svih članova. Grupe treba da budu lokalnog karaktera da bi se izbegli svi nepotrebni troškovi , ali i olakšala distribucija proizvoda od proizvođača ka potrošaču.

Na seminaru su se okupili organski proizvođači iz okoline Novog Sada, potrošači organskih namirnica i članovi ekoloških udruženja. Seminar je bio odlična osnova da se proizvođači i potrošači upoznaju i naprave prve korake ka formiranju jedne ovakve grupe u Novom Sadu.

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/197/56/Zelena-mreza-Vojvodine-odrzala-je-seminar-pod-nazivom-Grupe-solidarne-kupovine.html.