Investiranje u bioenergiju u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Investiranje u bioenergiju u Srbiji: mogućnosti i izazovi

Predstavnici Zelena mreze Vojvodine, Olivera Radovanović, Gojko Misković i Lidija Figurovski prisustvovali su konferenciji na temu Investitanje u bioenergiju u Srbiji: mogućnosti i izazovi, održanoj u ponedeljak, 07. 09. 2009. godine, u Master centru Novosadskog sajma.

Koorganizatori konferencije bili su holandska agencija za praćenje klimatskih promena i energetiku Senter Novem, i Ministarstvo za energetiku i rudarstvo Republike Srbije. Na konferenciji su predstavnici holandskih agencija imali priliku da iznesu svoja iskustva u korišćenju biomase u energetici, kao i da iznesu svoje mišljenje o potencijalima Srbije u ovoj oblasti. Sa druge strane, predstavnici republičkih ministarstava za energetiku i rudarstvo, zaštitu životne sredine i poljoprivrede i šumarstva, kao i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, govorili su o sopstvenim naporima da se stvore zakonski i infrastrukturni preduslovi za korišćenje biomase u Srbiji.

Pored njih na konferenciji su govorili i učesnici iz bussines sektora, predstavnici kompanija Victoria Group i Bio Oil Holding o problemima sa kojima se oni susreću.

Na fotografijama su članovi ZMV i CEKOR-a.