Poseta “Krčedinkama“

krcedinke1 1


Zelena mreža Vojvodine je 22. Decembra 2016. posetila udruženje žena „Krčedinka“ . Razlog posete je bio istraživanje pod nazivom „Život na selu – prednost, nedostaci, budućnost“ koje se sprovodi u okviru projekta „Vojvođanska inicijativa za EU“.

Cilj ovog istraživanja, koje se sprovodi u tri sela u Vojvodini među ženskom populacijom u saradnji sa 3 ženska udruženja, je da se dođe do podataka o ulozi žena na selu i njihovim životnim uslovima. Žene u ruralnoj sredini imaju značajnu ulogu i bez njih je nemoguće zamisliti ruralni razvoj koji je posebno naznačen u pregovaračkom procesu sa EU u Poglavlju 11, koje se tiče poljoprivrede.

U Krčedinu smo razgovarali sa ženama i njihovim problemima u običnom životu. Ističu problem odlaska mladih jer nemaju perspektivu zapošljavanja u selu. Ali, ističu one, nekada nije ni presudno zapošljavanje nego loš društveni život na selu. Žene okupljene oko udruženja imaju dobre ideje, ali nedostaje podrška šire zajednice.

Poseta “Krčedinkama"U Krčedinu su žene posebno zainteresovane da očuvaju tradiciju, jer kako kažu: „Ako čovek ne zna odakle je, ne zna ni gde treba da ide.“

„Krčedinke“ su za sada zadovoljne jer imaju prostor gde se okupljaju, zajednički planiraju i rade. Ali njihove rukotvorine ne nalaze lako put do kupca. A imaju šta da ponude – od štrikane odeće do usoljene ribe.
udruženje žena „Krčedinke“ i Zelena mreža Vojvodine su članice Ženske ruralne mreže Vojvodine.